Siirry sisältöön

Tiesitkö että joka toisella Harjavallan yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisella oli uupumusasteista väsymystä koulutyössä vuonna 2021?

Kouluterveyskyselyyn vuoden 2021 keväällä vastanneiden Harjavallan yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden tuloksista käy ilmi, että:

  • Lähes puolet kokivat uupumusasteista väsymystä koulutyössä (47 % tytöistä ja 40 % pojista) ja vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa (45 % tytöistä ja pojista)
  • Joka viides oli kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta viimeisen kahden viikon aikana (24 % tytöistä ja 15 % pojista)
  • Sosiaalista ahdistuneisuutta kuluneen viikon aikana oli kokenut lähes puolet tytöistä ja joka kolmas pojista
  • Noin puolet vastanneista tytöistä oli ollut huolissaan mielialastaan kuluneen vuoden aikana, pojista huolissaan oli ollut noin joka neljäs
  • Joka neljäs arvioi itsellään vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua (28 % tytöistä ja 22 % pojista)
  • Vastausten perusteella lähes puolet tytöistä (44 %) oli riskissä syömishäiriön kehittymiselle. Pojilla vastaavaa syömishäiriöriskiä havaittiin 20 %:lla vastanneista
  • Joka neljäs vastanneista tunsi itsensä yksinäiseksi (35 % tytöistä ja 18 % pojista)
  • Joka viides oli kokenut positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana
  • Matalaa itsetuntoa havaittiin noin joka kolmannella vastanneista (35 % tytöistä ja 24 % pojista)
  • Lähes puolet vastanneista tytöistä olivat kokeneet häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua kuluneen vuoden aikana

Yli puolet oppilaista kokivat olevansa tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä (57 % tytöistä ja 67 % pojista). Oppilaista noin joka kolmas vastasi, että koulussa on ollut mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista ja yli puolet kokivat saavansa apua silloin kun sitä todella tarvitsevat. Puolet vastanneista pojista ja noin joka kolmas tytöistä koki, että heillä on hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa.

Tulokset vastaavat kouluterveyskyselyn yläkoululaisten vastauksia valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2019 lopulla alkanut koronaviruspandemia, siihen liittyneet erilaiset rajoitustoimet ja esimerkiksi etäopiskelu ovat osaltaan vaikuttaneet nuorten hyvinvointiin, jaksamiseen ja mielenterveyteen viime vuosina. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksista on nähtävissä suomalaisnuorten mielenterveysoireilun lisääntyminen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen koronapandemian aikana. Erityisesti tyttöjen oireilu on lisääntynyt.

Psyykkinen oireilu ja mielenterveyden häiriöt ovat nuoruudessa varsin yleisiä. Noin joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Ohimenevä mielen mataluus ja ahdistuksen tunteet ovat inhimillinen osa elämää. Itsemyötätuntoinen suhtautumistapa omiin hankaliinkin tunteisiin ja ajatuksiin, sekä niistä jollekin toiselle puhuminen usein auttavat. Jos oireilu on voimakasta, pitkäkestoista ja vaikuttaa esimerkiksi koulunkäyntiin, kannattaa matalalla kynnyksellä hakeutua juttelemaan ammattilaisen kanssa. Varhainen avun saaminen ehkäisee mielenterveyden oireilun pitkittymistä ja edesauttaa hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Tärkeintä on, että ei jää yksin oman pahan olon kanssa.

Lisätietoa:

Aalto-Setälä T. & Marttunen M. (2007). Nuoren psyykkinen oireilu – häiriö vai normaalia kehitystä? Duodecim, 123, 207-13

Aalto-Setälä T., Suvisaari J., Appelqvist-Schmidlechner K. & Kiviruusu O. (2021). Pandemia ja nuorten mielenterveys – Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 55/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021). Kouluterveyskysely

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten masennusoireilu ja masennustilat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten mielenterveyshäiriöt