Siirry sisältöön

Tiesitkö että joka toinen Harjavallan lukion 1. ja 2. vuosikurssin tytöistä koki sosiaalista ahdistuneisuutta vuonna 2021?

Kouluterveyskyselyyn vuoden 2021 keväällä vastanneiden Harjavallan lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden tuloksista käy ilmi, että:

  • Noin joka kolmas oli kokenut positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana (25 % tytöistä ja 32 % pojista)
  • Uupumusasteista väsymystä koulutyössä tunnisti vastaavasti noin joka kolmas vastanneista (32 % tytöistä ja 22 % pojista)
  • Kyselyyn vastanneista tytöistä joka viides oli kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kuluneen kahden viikon aikana
  • Jopa puolet tytöistä ja joka kolmas pojista olivat kokeneet sosiaalista ahdistuneisuutta kuluneen viikon aikana
  • Hieman alle puolet vastanneista tytöistä olivat olleet huolissaan mielialastaan kuluneen vuoden aikana
  • Joka kolmas tytöistä oli kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana
  • Koronavirus oli herättänyt huolta varsinkin tytöissä, lähes puolet tytöistä pelkäsi että läheinen saa koronavirustartunnan

Suurin osa opiskelijoista koki kuitenkin olevansa tyytyväinen elämäänsä (88 % tytöistä ja 83 % pojista) ja suurin osa opiskelijoista koki saavansa apua silloin, kun sitä todella tarvitsee (88 % tytöistä ja 91 % pojista). Noin puolet opiskelijoista kokivat olevansa tärkeä osa luokka- ja kouluyhteisöä. Hieman alle puolet vastanneista kokivat että koulussa on mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista ja noin puolet vastasivat että heillä on hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa.

Tulokset vastaavat kouluterveyskyselyn lukiolaisten vastauksia valtakunnallisella tasolla. Vuoden 2019 lopulla alkanut koronaviruspandemia, siihen liittyneet erilaiset rajoitustoimet ja esimerkiksi etäopiskelu ovat osaltaan vaikuttaneet nuorten hyvinvointiin, jaksamiseen ja mielenterveyteen viime vuosina. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksista on nähtävissä suomalaisnuorten mielenterveysoireilun lisääntyminen ja psyykkisen hyvinvoinnin heikentyminen koronapandemian aikana. Erityisesti tyttöjen oireilu on lisääntynyt.

Psyykkinen oireilu ja mielenterveyden häiriöt ovat nuoruudessa varsin yleisiä. Noin joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Ohimenevä mielen mataluus ja ahdistuksen tunteet ovat inhimillinen osa elämää. Itsemyötätuntoinen suhtautumistapa omiin hankaliinkin tunteisiin ja ajatuksiin, sekä niistä jollekin toiselle puhuminen usein auttavat. Jos oireilu on voimakasta, pitkäkestoista ja vaikuttaa esimerkiksi koulunkäyntiin, kannattaa matalalla kynnyksellä hakeutua juttelemaan ammattilaisen kanssa. Varhainen avun saaminen ehkäisee mielenterveyden oireilun pitkittymistä ja edesauttaa hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Tärkeintä on, että ei jää yksin oman pahan olon kanssa.

Lisätietoa:

Aalto-Setälä T. & Marttunen M. (2007). Nuoren psyykkinen oireilu – häiriö vai normaalia kehitystä? Duodecim, 123, 207-13

Aalto-Setälä T., Suvisaari J., Appelqvist-Schmidlechner K. & Kiviruusu O. (2021). Pandemia ja nuorten mielenterveys – Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 55/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021). Kouluterveyskysely

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten masennusoireilu ja masennustilat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022). Nuorten mielenterveyshäiriöt